publicaties

AGENDA

Radio Amsterdamfm - 6 november 2018 - Paperback - 14.00-15.00 u. Gesprek over leesbevordering, mijn Rapiarium, lezen met de pen' met Leo Willemse, Boekhandel Scheltema Amsterdam.

NIEUWSBRIEF - OKTOBER 2018

The Power of Poetry

Lovenswaardig initiatief van de Carnegiestichting om in 2020 de leiders van alle wereldreligies in het Vredespaleis in Den Haag samen te brengen. Curieus is dat een reclamemaker als bedenker ervan wordt opgevoerd. Good for him. In eigen huis had Het Vredespaleis ook al een ‘Peace Poet’ die in haar kerstgedicht op de internationale website 6 jaar geleden deze kerstwens al verwoordde. Te vroeg? Nu, de muze weigert model te staan:

Bethlehem, Mecca, Buddha temples, Ganges, Gethsemane….wereldreligies.

Curiosity

Hoe huizen Europese intellectuelen? Over plaatsen in Europa

Een queeste naar Nederlandse schrijvershuizen?

Desiderius Erasmus
Baruch Spinoza
Constantijn Huygens
Pieter Corneliszoon Hooft
Joost van den Vondel
Belle van Zuylen
Multatuli Louis Couperus
Frederik van Eeden
Johan Huizinga
Anne Frank

komen over onze grenzen heen en spreken internationale intelligentia tot de verbeelding om er een ommetje voor te maken. Waar zijn hun schrijvershuizen? Daar is recent een Nederlandse kaart van gemaakt.

Laat wat mij betreft de overige schrijvers maar rusten onder een brug, in een straat, achter een tegel naast de deur of een gedicht op de muur. De googelende jeugd slaat haar idolen wel in TENTEN op.

Defensief

De Vlaamse – geëngageerde - schrijver David van Reybrouck schreef het scenario voor twee toneelstukken: Para en Missie. De emotionele climax in de voorstelling vindt plaats als aan de zaal gevraagd wordt: “Zijn er mensen die wel eens hun leven hebben geriskeerd voor iemand die ze niet kennen?”Dan wordt gevraagd of mensen die dat hebben gedaan, willen gaan staan. Doen bezoekers dat? “Bijna altijd zitten er militairen in de zaal. Soms tien tegelijk. Dan kijken 480 burgers naar tien militairen. Daar krijg ik kippevel van.”(citaat NRC uit interview met Bruno Vanden Broecke, toneelspeler).

Onlangs kreeg het Ned.Inst.voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) het militaire archief met verslagen en foto's van groot-majoor Drs. H.J.J.M. Eggels. Mijn vader verdedigde de sluis Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede in mei 1940 tegen de Duitsers, was commandant van Kamp Zeeburg in Amsterdam tussen 1945-1947 (kon daardoor niet bij mijn geboorte zijn!), weigerde vervolgens naar Ned.Indië te gaan (zijn superieuren vonden hem 'eigengereid') en was later docent Duits aan de Hogere Krijgsschool in Den Haag. De archivaris was er blij mee.....

Nieuws

* Radio Amsterdamfm – Paperback - op 6 november van 14.00 – 15.00 gesprek over leesbevordering, mijn RAPIARIUM, LEZEN MET DE PEN. Ook met bibliothecaris OBA Ton van der Laar over Reve. Interview Leo Willemse.
* Mijn auteursarchief is klaar, dankzij vrijwilligster Nelly Boonen. Vol van schatten hier. .. * Verschenen ‘DE SLUIER VAN MARIE BODDAERT’ in Bulletin ‘Adel in Nederland’, Jrg. 2, nr. 3 – september 2018 (bewerkte herpublicatie, eerder verschenen in Bzzlletin 1985)
* www.eggels.com is geactualiseerd. De maandelijkse nieuwsbrief staat onder het lemma- Publicaties.
* Jaarlijks archiveert de Koninklijke Bibliotheek mijn website + historisch overzicht van de nieuwsbrieven (volgt)

HISTORISCH OVERZICHT NIEUWSBRIEVEN
september2018NIEUWE PUBLICATIES

Bulletin 'Adel in Nederland': 'De sluier van Marie Boddaert', Jrg. 2, nr. 3, september 2018.

Amsterdamfm Radio - Paperback - over mijn auteurschap, mijnpoezie, culturele onderneming Cour de Culture en Nobelprijzen literatuur. Amsterdamfm Radio Paperback

NIEUWS & Co NPO1 Radio. Interview met Lara Rense in de rubriek 'Jong en ambitieus' (ben wel jong maar niet ambitieus!) over mijn auteursuitgeverij Cour de Culture en voordracht van titelgedicht 'Nice' uit gelijknamige bundel. Nieuws&Co18september2017

Drie columns op de website van Internationale Vereniging voor Neerlandistiek


MIR
Nice
Een vrije huid

Herpublicatie interview met Johan Polak t.g.v. verschijnen van zijn biografie

NPO1 Radio De Taalstaat mijn NRC artikel over de Nobelprijs voor de Literatuur als Betoog van de week.'BERTHA's bell in GMT'. Gedicht op www.peacepalacelibrary.nl bij de verjaardag van de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar voor de Vrede (1905) Bertha von Suttner. Het Vredespaleis, Den Haag 2016.

'KRIMp'. Gedicht ter gelegenheid van Manifestatie en expositie Mensenrechtenpoezie 'Charta' voorgedragen op 9 en 16 maart 2014 in Museum van Bommel van Dam, Venlo.

DVD 'Muze van Cuypers'. Filmopname Cuypersmuseum van mijn cyclus gedichten over Pierre Cuypers 2013 Muze van Cuypers

'Masseurs of peace'. Gedicht op www.peacepalacelibrary.nl t.g.v. Centenary 2013 Vredespaleis Den Haag.

'Fan of freedom'. Paasgedicht (2013) op www.peacepalacelibrary.nl t.g.v. Centenary 2013 Vredespaleis Den Haag.

'Curiosity'. Kerstgedicht (2012) op www.peacepalacelibrary.nl Vredespaleis Den Haag


PUBLICATIES 2012 en eerder


'Charta'. Tweetalige (Ned.-Du.) gedichten over mensenrechten. Vert. Janet Blanken. Ill. Cordelia Merkl. Cour de Culture 2013.

'Libertinage'. Internationale liefdesgedichten in negen talen. Cour de Culture 2012.


2011


Dichtersprofiel NRC Handelsblad, 5 november 2011


Boekbespreking in: Het Balkon van Limburg L1 Radio, 7 september 2011

Radio interview in: Het Balkon van Limburg L1 Radio, 5 mei 2011

CKCU Radio 'Literatures in Europe Today' Carleton University Ottawa Canada zond haar gedicht 'At the making of a child' uit in een programma over Nobelprijswinnaars, het is hier te beluisteren via podcast
8 maart 2011.


2010


'Heksenhamer' In: Dr. Petty Bange: Heksen. Sprookjes en werkelijkheid. Bekking & Blitz, Amersfoort 2010, 144 p.


2009


'At the making of a child' op Digidicht.nl samen met vormgever Meike de Jong

'At the making of a child' op Digidicht.nl samen met Lesley Klaassen

'Slimmerds. Creativiteit en innovatie in actie'. Augustus 2009.

'Een brief aan de prins' In: Nationaal Archief Magazine, 2009, nr. 1, p. 18-19.


2008


'Het oppoetsen van oude schoenen'. In: Filter, vakblad voor vertalen, 2008, jrg.15, nr. 2, p.-67-68

'Korsou' In: PEN INTERNATIONAL Volume 58, No 2,Autumn/Winter 2008, p. 73. Context Latin America and the Caribbean.

'Lied van de Hofvijver' In: Neerlandia, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij. Jrg. 112, nr. 4, 2008


2007

Gedicht Lof der Zotheid


'Van dichten comt u cleine bate?' Lezing bij het lustrumcongres over de toekomst van de neerlandistiek. In: VakTaal, tijdschrift van de landelijke vereniging van neerlandici. Jrg. 20, nr. 3/4 p.8-10

'De vrouw van Erasmus. Een wijf dat wijs wil zijn is dobbel zot'. Over Lof der Zotheid. Limburgs Museum, 30 september 2007

' MIR, een poëtische partituur' De muziekschuur, 's Gravenvoeren, België, 1 juli 2007

'De filosofische relevantie van Hölderlin. In: Thauma. Faculteit der Wijsbegeerte nr. 1, 2006/2007, p. 19


2006


De queeste van Menno ter Braak.Een scherf van het volmaakte. ' In: Nieuw Letterkundig Magazijn Jrg. 24, nr. 1 , augustus 2006, p. 1-7

'Mondiale literaire canon voor googelende pubers' In: NRC Handelsblad, 16 oktober 2006

'Leidse zomer' In: Thauma. Faculteit der Wijsbegeerte 2, 2005/2006

'Bon Bini' In: 'Nuestra Voz' Anthology International PEN women writers, Argentina 2006

7 gedichten vertaald in het Perzisch op www.ketabeshear.com (Book of Poetry)

'Heinrich Heine in de buitenlucht'. Studie, Venlo 2006


VROEGER - CAPITA SELECTA


2005


'Nobelprijs of Inktbrij?' In: Taalschrift.org, 20 december 2005.


2002


'Een literair onbehagen. De muze weigert model te staan' In: Hollands Maandblad 2002-2


2000

Eindrijm leest als een kasteelroman' In: Passionate 2000


1999


'Intellectueel moet zich verre houden van politiek' In: NRC Handelsblad, 13 januari 1999


1998


'Nobelprijswinnaars in Beesel' In: De Limburger 1998.


1993


'Libertinage. Ha, alweer een discussie over de rol van de intellectueel!' In: De Groene Amsterdammer Jrg. 116, nr. 47, p. 23-24, 1992

1989

Radio Boeken VPRO

In gesprek met Josine Meyer over haar vriendschap met Gerard Reve

http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2012/03/13/de-vriendschap-tussen-josine-meijer-en-gerard-reve/
1987

"Taal is mijn medium". Hanneke Eggels in gesprek met Astrid Roemer. In: Bzzlletin 143, februari 1987, p. 44-46. Themanummer: De Caraibische verbeelding aan de macht.


1986

"Wetenschap is gebaseerd op wantrouwen, net als de democratie". Hanneke Eggels in gesprek met Dick Hillenius, gastschrijver in Groningen. In: Over OKW. Bulletin van de Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap. Nr. 6, juni 1986.


'Sluier van Marie Boddaert' In: Bzzlletin 1986