publicaties

RECENT

Radio Amsterdamfm - 6 november 2018 - Paperback - 14.00-15.00 u. Gesprek over Nobelprijzen, Peace Poet, Gerard Reve met Leo Willemse, Boekhandel Scheltema Amsterdam.
Amsterdamfm paperbackradio

NIEUWSBRIEF - JANUARI 2019

Op Het Amsterdams Lyceum

Fay, mijn kleindochter van 13, hield op 10 januari 2019 in de 1e klas van Het Amsterdams Lyceum, het oudste lyceum van Nederland (1917) in Amsterdam Zuid een parmantige spreekbeurt ‘over een familielid’ όf over ‘een gedicht’.

Fay sloeg twee vliegen in 1 klap en koos mijn gedicht ‘Rijksmuseum’ . Zij droeg het uit haar hoofd voor met in haar hand mijn bundel ‘De weiden van Elske’.

‘Rijksmuseum’ staat ook in Hanneke Eggels: (Ne.-Ru.) ‘Mir’. Cour de Culture 2003.


DE TOEKOMST VAN DE NEERLANDISTIEK

As je Fay zo bezig ziet bij Nederlands op het VWO :

Rooskleurig!

Toch lezen googelende scholieren schrikbarend weinig.

Ik heb veel en al twaalf jaar over mijn vak gedacht en er veel tijd in gestopt door erover te publiceren en te debatteren.

Zo heb ik in 2006 over de toekomst van de Neerlandistiek een lezing voor de Landelijke Vereniging voor Neerlandistiek gehouden met veel aanbevelingen die gepubliceerd zijn in: VakTaal, tijdschrift van de landelijke vereniging van neerlandici. Jrg. 20, nr. 3/4 p.8-10
In 2006 stond mijn column in NRC Handelsblad ‘Mondiale canon voor googelende pubers’ In 2009 had ik een subsidie-aanvraag concreet uitgewerkt ingediend bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, onder de titel

“Europese canon Nobelprijswinnaars Literatuur voor excellente pubers in 5e en 6e VWO” . Het concept is beschermd als I-depot bij het Merkenbureau voor de Intellectuele Eigendom en ter overname.

Een citaat uit mijn lezing over de toekomst van de Neerlandistiek in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor mijn vakgenoten van Landelijke Vereniging Voor Neerlandici in 2006:

“Als er nou eens landelijk in de tweede klas VWO gestart wordt met literaire leeskringen (voor de technische organisatie en support van deze groepen kan extern know-how worden ingeroepen van de Stichting Lezen die zich bezighoudt met leesbevordering van de jeugd). Deze succesvolle didactische vorm startte op grote schaal in de openbare bibliotheken bij de Literaire Salon en inmiddels zijn leesclubs op internet en in landelijke dagbladen gemeengoed geworden. In de leeskringen op school wordt de mondiale literaire canon besproken met teksten in opklimmende graad van moeilijkheid en dat betekent dat de vakdocent neerlandistiek wel een veer moeten laten in het overleg met zijn collega’s. Onze vakbekwame docent overlegt over de samenstelling van de wereldcanon behalve met zijn collega’s vreemde talen, met docenten godsdienst, filosofie, burgerschapskunde en geeft daarbij een deel van zijn moderne Nederlandse literatuur prijs ten gunste van de wereldliteratuur voor de googelende puber. Sociale, maatschappijkritische, filosofische, religieuze en politieke kwesties komen in deze leeskringen aan de orde via wisselende gespreksleiders, leerlingen die zo spelenderwijs de techniek van het begeleiden van een werkgroep gaan beheersen. Van de tweede klas tot aan het eindexamenjaar. Fictie en non-fictie, dichters en dramaturgen, alles komt aan bod. Zodat zijn pupillen kritische lezers worden en een basis gelegd wordt voor een collectief geheugen. De metamorfose gaat pijn doen, want scheppen gaat van au! Een storm van protest zal opsteken van onze commerciële, op marketing en doelgroepen gespitste uitgeverijen, boekhandels en bestsellerauteurs. Bah, wat klinkt dat Russisch!

Toch is het restaureren en genereren van een collectief geheugen in de ingewikkelde dialoog van schrijver en lezer noodzakelijk. Er zijn mijns inziens maar een paar Nederlandse cultuurdragers die kunnen meelopen in het internationale discours: Erasmus, Spinoza, Busken Huet, Multatuli, Ter Braak en Mulisch, Nooteboom. Geen vrouw nog. Maar zij komt eraan. Het zijn onze vaste sterren. Een vaste ster namelijk, de derde soort van Schopenhauer, is een schrijver die onveranderlijk is; hij staat vast in het firmament en heeft licht uit zichzelf. De invloed van vaste sterren is in de ene tijd net zo groot als in de andere, omdat hun aanblik niet verandert wanneer ons standpunt verandert. Zij behoren niet, zoals de meteoren en dwaalsterren , tot maar 1 sterrenstelsel, maar tot het universum. Maar juist omdat zij zo hoog staan, heeft hun licht meestal jaren nodig voor het de aardbewoners bereikt. Ik hoop zo dat mijn kleinkinderen op school leren zoeken naar vaste sterren en misschien is er dan zicht op een Nederlandse Nobelprijs Literatuur. “

In: VakTaal, tijdschrift van de landelijke vereniging van neerlandici. Jrg. 20, nr. 3/4 p.8-10. 2006.

Eind vorig jaar inventariseerde de Koninklijke Academie voor Wetenschappen samen met de stichting Lezen ideeën over een

Plusprogramma Nederlands

tijdens een discussieavond met experts, wetenschappers en kunstenaars die het schoolvak Nederlands willen helpen verrijken. Ik zat gewoon achter mijn schrijftafel in Beesel!

Daarom ga ik nu na wat daar besproken is en of van mijn lang geleden gepubliceerde voorstellen en ideeën in de discussie nog iets is teruggekomen. Of de deelnemende organisaties Koninklijke
Academie voor Wetenschappen en de stichting Lezen daar nog wat aan gehad hebben. Of mijn voorstellen hebben geholpen, zodat ik dan op die manier eraan heb kunnen bijdragen om het schoolvak Nederlands te her-ijken.

Als onbezoldigd adviseur!


SLUIERS, HEKKEN EN MUREN VAN EUROPA

Ewige Wiederkehr - Als Europa weer wil meetellen op het wereldtoneel doet ze er beter aan haar vrouwelijke macht inzetten bij de stieren Trump, Poetin en Xi!

Grand Hotel Budapest van regisseur Wes Anderson was in 2014 een filmhit. In 2019 prijkt op de bestsellerslijsten de nieuwe roman Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer. Ik lees alleen maar Nobellaureaten, maar het schijnt ook over de ondergang van Europa te gaan. De beschermde (vaak ook misbruikte) status van politiek vluchteling is in Europa veranderd. In 1991 kon Iranier Koushyar Parsi nog over zijn relaas als vluchteling na de val van de Sjah met mij een openbaar gesprek voeren in de Centrale bibliotheek Leiden. Hij was als ingeburgerde wetenschappelijk medewerker Modern Perzisch geworden aan de Universiteit Leiden en vertaalde mijn gedichten, omdat hij in mij een gelijk gestemde ziel vond. Wij traden op bij een Iraans-Nederlandse culturele avond in het Museum voor Volkenkunde in Leiden in 1992. Hij door mijn gedichten in het Perzisch voor te dragen en ik met de door hem in het Nederlands vertaalde Perzische gedichten. Hij publiceerde veel later 7 van mijn gedichten op www.ketabeshear.com van gevluchte Perzen in USA. Ook daar staan hekken en muren om de politieke status van vluchtelingen. Mijn gedicht ‘Sluier van Europa’ schreef ik tijdens de oorlog in Joegoslavië op 3 augustus 1993 en ook toen ging het over de ondergang van Europa. Het werd toen in Leiden, mijn Alma Mater, in een poëziewedstrijd van DeBurcht verkozen als beste gedicht. ‘Sluier van Europa’ werd in verschillende talen gepubliceerd, ne du port ru perz . Maar mijn Zweedse buurvrouw of Hongaarse buurman leest het niet!

Wil je het naadje van de kous weten? Lees het op www.eggels.com onder ‘Gedichten’.


HANNEKE EGGELS' RAPIARIUM

selecteerde boeken voor haarzelf, een discriminerende lezer. En nu voor jou. Ruim 200 citaten zijn chronologisch genoteerd. Een apart hoofdstuk bevat 60 quotes van Nobellaureaten. Van Erasmus tot Eskimovrouwtje, van Nobelprijswinnaar Wole Soyinka tot Winny de Pooh, van Nietzsche tot Neruda. Mijn Rapiarium brengt jou hopelijk op het idee om net als ik out of the book te lezen – en te schrijven.

Verwacht: Cour de Culture begin 2019. Je kunt alvast intekenen door mij een mailtje te sturen. Je krijgt dan ook een uitnodiging voor de boekpresentatie.

Rapiarium is een verzameling van door mij, auteur Hanneke Eggels voor eigen gebruik, sinds 1980 snel op schrift gezette aantekeningen en citaten. Ik las met de pen, want bij het lezen noteerde ik fragmenten die een bijzondere indruk gemaakt hadden. De inhoud van mijn individuele notitieboekjes diende als leidraad voor een geestelijke oefening: herkauwen met mijn hart, zodat in the end de genoteerde goede punten en favoriete citaten mij inspireerden om zelf schrijver te worden.

Rapiaria (Latijn: rapere = grijpen, snel opnemen) uit de beweging van de Moderne Devotie bestaan meestal uit broksgewijze verzamelde teksten zonder veel onderlinge samenhang. Dikwijls werden ze geschreven op stukjes papier of perkament of op wastabletten. Dergelijke persoonlijke rapiaria zijn uiteraard zelden bewaard gebleven. De meeste die wel zijn overgeleverd zijn waarschijnlijk werkjes waar de ideeën en fragmenten op een bepaalde manier werden geordend en overgeschreven in een boekje. Heel dikwijls werd het rapiarium van een medebroeder bij diens overlijden vernietigd of met hem begraven, er zijn dus relatief weinig rapiaria bewaard gebleven. Een van de meest bekende rapiaria is het werk De imitatione Christi van Thomas à Kempis dat bestaat uit een herwerking door de auteur zelf van zijn rapiarium en waarschijnlijk van rapiaria van medebroeders.

Over de auteur: Hanneke Eggels was in de jaren negentig oprichter van de landelijke stichting voor leesbevordering De Literaire Salon met leeskringen in bibliotheken en daarbuiten. Zij specialiseerde zich in Nobelprijslaureaten Literatuur en publiceerde bij auteursuitgeverij Cour de Culture 9 meertalige dichtbundels. Zij was Peace Poet voor het Vredespaleis Den Haag. Bestelinformatie: www.eggels.com / www.bol.com / www.amazon.com. Verkrijgbaar bij elke boekhandel.


GUNNEN OF GRISSEN IN 2018

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (Iris van Erve) Benelux Merkenbureau voor de Intellectuele Eigendom Studentaanhuis (Sjoerd) Synthese (Onny Schretlen en Nellie Boonen) Radio Amsterdamfm (Bert van Galen en Leo Willemse) Centraal Boekhuis /Compact Beurs Bijzondere Uitgevers Paradiso (Sanne Lohuis) Stichting Adel in Nederland (John Tőpfer) En hier niet bij name genoemde familie, vriendjes en vriendinnetjes

Gegrist en gegraaid? Had beschermingsfactor 50 gesmeerd! Toch soms verbrand!


JAAROVERZICHT SOCIALE MEDIA 2018

In het afgelopen jaar 2018 bezochten 26.848 mensen mijn website www.eggels.com incl. www.courdeculture.eu . Het Literatuurmuseum incl. het Kinderboekenmuseum had 111.800 bezoekers!

Mijn maandelijkse nieuwsbrief gaat naar 500 lezers

Via LinkedIn https://www.linkedin.com/in/hannekeeggels/?originalSubdomain=nl

heb ik 339 contacten.

Op facebook 100 vrienden.

Geheel geen post met lakzegel per postkoets. (afb.: Lakzegel van wapenvoerder kapitein Johan Eggels op missive aan Prins Maurits, naestleden september 1619)

Almost famous?

Mijn bundels zijn in elke boekhandel en online te bestellen:

www.bol.com

https://www.amazon.co.uk/Nice-Dutch-Hanneke-Eggelsebook/dp/B075ZZ4LKH

https://www.bruna.nl/boeken/fee-van-limburg-9789491206009


HISTORISCH OVERZICHT NIEUWSBRIEVEN
september2018NIEUWE PUBLICATIES

Bulletin 'Adel in Nederland': 'De sluier van Marie Boddaert', Jrg. 2, nr. 3, september 2018.

Amsterdamfm Radio - Paperback - over mijn auteurschap, mijnpoezie, culturele onderneming Cour de Culture en Nobelprijzen literatuur. Amsterdamfm Radio Paperback

NIEUWS & Co NPO1 Radio. Interview met Lara Rense in de rubriek 'Jong en ambitieus' (ben wel jong maar niet ambitieus!) over mijn auteursuitgeverij Cour de Culture en voordracht van titelgedicht 'Nice' uit gelijknamige bundel. Nieuws&Co18september2017

Drie columns op de website van Internationale Vereniging voor Neerlandistiek


MIR
Nice
Een vrije huid

Herpublicatie interview met Johan Polak t.g.v. verschijnen van zijn biografie

NPO1 Radio De Taalstaat mijn NRC artikel over de Nobelprijs voor de Literatuur als Betoog van de week.'BERTHA's bell in GMT'. Gedicht op www.peacepalacelibrary.nl bij de verjaardag van de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar voor de Vrede (1905) Bertha von Suttner. Het Vredespaleis, Den Haag 2016.

'KRIMp'. Gedicht ter gelegenheid van Manifestatie en expositie Mensenrechtenpoezie 'Charta' voorgedragen op 9 en 16 maart 2014 in Museum van Bommel van Dam, Venlo.

DVD 'Muze van Cuypers'. Filmopname Cuypersmuseum van mijn cyclus gedichten over Pierre Cuypers 2013 Muze van Cuypers

'Masseurs of peace'. Gedicht op www.peacepalacelibrary.nl t.g.v. Centenary 2013 Vredespaleis Den Haag.

'Fan of freedom'. Paasgedicht (2013) op www.peacepalacelibrary.nl t.g.v. Centenary 2013 Vredespaleis Den Haag.

'Curiosity'. Kerstgedicht (2012) op www.peacepalacelibrary.nl Vredespaleis Den Haag


PUBLICATIES 2012 en eerder


'Charta'. Tweetalige (Ned.-Du.) gedichten over mensenrechten. Vert. Janet Blanken. Ill. Cordelia Merkl. Cour de Culture 2013.

'Libertinage'. Internationale liefdesgedichten in negen talen. Cour de Culture 2012.


2011


Dichtersprofiel NRC Handelsblad, 5 november 2011


Boekbespreking in: Het Balkon van Limburg L1 Radio, 7 september 2011

Radio interview in: Het Balkon van Limburg L1 Radio, 5 mei 2011

CKCU Radio 'Literatures in Europe Today' Carleton University Ottawa Canada zond haar gedicht 'At the making of a child' uit in een programma over Nobelprijswinnaars, het is hier te beluisteren via podcast
8 maart 2011.


2010


'Heksenhamer' In: Dr. Petty Bange: Heksen. Sprookjes en werkelijkheid. Bekking & Blitz, Amersfoort 2010, 144 p.


2009


'At the making of a child' op Digidicht.nl samen met vormgever Meike de Jong

'At the making of a child' op Digidicht.nl samen met Lesley Klaassen

'Slimmerds. Creativiteit en innovatie in actie'. Augustus 2009.

'Een brief aan de prins' In: Nationaal Archief Magazine, 2009, nr. 1, p. 18-19.


2008


'Het oppoetsen van oude schoenen'. In: Filter, vakblad voor vertalen, 2008, jrg.15, nr. 2, p.-67-68

'Korsou' In: PEN INTERNATIONAL Volume 58, No 2,Autumn/Winter 2008, p. 73. Context Latin America and the Caribbean.

'Lied van de Hofvijver' In: Neerlandia, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij. Jrg. 112, nr. 4, 2008


2007

Gedicht Lof der Zotheid


'Van dichten comt u cleine bate?' Lezing bij het lustrumcongres over de toekomst van de neerlandistiek. In: VakTaal, tijdschrift van de landelijke vereniging van neerlandici. Jrg. 20, nr. 3/4 p.8-10

'De vrouw van Erasmus. Een wijf dat wijs wil zijn is dobbel zot'. Over Lof der Zotheid. Limburgs Museum, 30 september 2007

' MIR, een poëtische partituur' De muziekschuur, 's Gravenvoeren, België, 1 juli 2007

'De filosofische relevantie van Hölderlin. In: Thauma. Faculteit der Wijsbegeerte nr. 1, 2006/2007, p. 19


2006


De queeste van Menno ter Braak.Een scherf van het volmaakte. ' In: Nieuw Letterkundig Magazijn Jrg. 24, nr. 1 , augustus 2006, p. 1-7

'Mondiale literaire canon voor googelende pubers' In: NRC Handelsblad, 16 oktober 2006

'Leidse zomer' In: Thauma. Faculteit der Wijsbegeerte 2, 2005/2006

'Bon Bini' In: 'Nuestra Voz' Anthology International PEN women writers, Argentina 2006

7 gedichten vertaald in het Perzisch op www.ketabeshear.com (Book of Poetry)

'Heinrich Heine in de buitenlucht'. Studie, Venlo 2006


VROEGER - CAPITA SELECTA


2005


'Nobelprijs of Inktbrij?' In: Taalschrift.org, 20 december 2005.


2002


'Een literair onbehagen. De muze weigert model te staan' In: Hollands Maandblad 2002-2


2000

Eindrijm leest als een kasteelroman' In: Passionate 2000


1999


'Intellectueel moet zich verre houden van politiek' In: NRC Handelsblad, 13 januari 1999


1998


'Nobelprijswinnaars in Beesel' In: De Limburger 1998.


1993


'Libertinage. Ha, alweer een discussie over de rol van de intellectueel!' In: De Groene Amsterdammer Jrg. 116, nr. 47, p. 23-24, 1992

1989

Radio Boeken VPRO

In gesprek met Josine Meyer over haar vriendschap met Gerard Reve

http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2012/03/13/de-vriendschap-tussen-josine-meijer-en-gerard-reve/
1987

"Taal is mijn medium". Hanneke Eggels in gesprek met Astrid Roemer. In: Bzzlletin 143, februari 1987, p. 44-46. Themanummer: De Caraibische verbeelding aan de macht.


1986

"Wetenschap is gebaseerd op wantrouwen, net als de democratie". Hanneke Eggels in gesprek met Dick Hillenius, gastschrijver in Groningen. In: Over OKW. Bulletin van de Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap. Nr. 6, juni 1986.


'Sluier van Marie Boddaert' In: Bzzlletin 1986