publicaties

NIEUWSBRIEF – januari 2020

Nachtwacht

Exoplaneet HAT-P-6 b heet nu ‘Nachtwacht’ (Rembrandt) en draait om ‘Sterrennacht’ (Van Gogh). Dat is de uitkomst van een verkiezing die de Internationale Astronomische Unie in samenwerking met de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie dit najaar had georganiseerd. Exoplaneet is de term die gebruikt wordt voor planeten buiten ons zonnestelsel, die om een andere ster dan de zon cirkelen. De ster waar ‘Nachtwacht’ omheen draait staat in de richting van het sterrenbeeld Andromeda, op een afstand van ong. 910 lichtjaar. In Nederland werden ruim 6.000 inzendingen ontvangen. Foto: Jean-Michel Folon in de hoeve van het kasteel van Terhulpen, België

Моей матери

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Мой Ночной дозор, храни- тель сокровищ юности, зоркие глаза твои чуть выше подоконника: в любое мгнове- ние вид на храм.

Твои башни одним зевком обрамляли эхо виол, вечно следовавших за слухом моим, проносящимся на велосипеде.

Нимб кружился по моей девичьей юбчонке, танцуя там, где место тишине, в избытке радужных надежд, вращавшихся вокруг Мюзеумплэйн.


‘Mijn Nachtwacht, schatbewaarder van de jeugd, met je oogjes op scherp’ - ‘Rijksmuseum’ in: 'MIR' Tweetalige poëziebloemlezing (Ned.-Rus.), 1e dr. Van Spijk uitg 2003. Cour de Culture, herdruk 2011. ISBN 9789081524933

In: 'Weiden van Elske', 1e dr. Van Spijk uitg. 2000. Cour de Culture, herdruk 2011. ISBN 978908152496
Leesbevordering – geniale mislukking

‘Het onverwachte succes van De Literaire Salon’ kopte ‘Vrij Nederland’ in 1993 op 4 pagina’s Het was de enige effectieve leesbevordering met overheidssubsidie tussen 1988 en 1995, internationaal gepresenteerd op Frankfurter Buchmesse. Met mijn cursusboek met 30 tips hoe aan volwassenen les te geven, met 6 uitgeschreven docentlessen Moderne Nederlandse Letterkunde en elk jaar een folder met de 4 literaire werken uit de Nederlandse literatuur die ik voor jaarlijks ruim duizend cursisten selecteerde om in leeskringen besproken te worden, togen 43 neerlandici in den lande naar de bibliotheken. Daar was een schoenlepel voor nodig om de eerste bibliotheek zo ver te krijgen!

Het bedenken van leesbevorderingsprojecten voor het ministerie van OCW werd mijn core business: Landdag voor leeskringen, De ideale leeskring met o.a. Michael Zeeman die Hella Haasse besprak voor 800 leeskringleden in De Beurs van Berlage. Een jaarlijkse gedichtendag. Congres De Lachende Muze, Broodje Literatuur

Foto: met Olga Rakic ( secr.) in mijn werkkamer te Leiden, het zenuwcentrum van de Literaire Salon.

Professionals (in spé) vormden het effectieve team waarop ik als oprichter, directeur en trainer trots was omdat ik zelf had geselecteerd. Zij doceerden bij De Literaire Salon in alfabetische volgorde - s.s.t.t.:

Hans v.d. Bergh- Thomas v.d. Bergh- Onno Blom- Elsa den Boer-Theo Bijvoet -Christine Brackmann- Hanneke Lankhorst- Lizet Duyvendak-Anne Mies Crebolder Dekkers- Judith Eiselin- Remco Ekkers- Marijke Friesendorp-Marlies Groen- Ingrid Hoogervorst-Odile Jansen-Dannie Ten Zweege- Jansen-LizaKuitert - Gaia Koops- Marc Kregting - L.E. Korsten-Janet Luis- Loes Lourens-Guus Middag-Bertram Mourits- W.H. Mouwen- E.A.F. Muller-Annemiek Neefjes Frits Niessen- Jos Paardekooper – Daphne van Paassen-Clary Ravesloot- Marc Reugebrink -Mirjam M. Rotenstreich - A.S.C. Simon-Magda Sosef- Judith van der Stelt- Sjaak Stolker- Elisabeth Stranders- - Geno Spoormans-Henk Steenhuis-Thomas Vaessens –Gert Jan de Vries- Edith Zuiderent-Aart van Zoest.

Het bestuur (1988-1995) Els Broeksma, Jan Brummelhuis, Huib Drion (vz), Hella Haasse, Adriaan Morrien, Johan Polak (na overlijden vervangen door ) Hans van Velzen, Martin Veltman, Aart van Zoest. Foto: Broodje Literatuur met Maarten ’t Hart bij reclamebureau Franzen, Hey en Veltman (FHV) in Amstelveen (1993, Steye Raviez©)

Een confrontatie van een buitenstaander, mijn non-profitstichting De Literaire Salon en een bestuurlijke binnenwereld, de slapende Stichting Lezen (voorzitter Jan Terlouw, directeur Marieke Sanders) kon niet uitblijven. De laatste sluimerde in De Waag in Amsterdam en werd toch slapend rijk als ‘platform’ met pardoes van OCW de pot van 9 miljoen om op haar manier het lezen te (doen) bevorderen. De Literaire Salon stond meteen ter discussie, want onze bevlogen cursisten lazen al, erger nog: zij lazen hun kleinkinderen voor. als reclamemakers voor leesbevordering. Dat bleek niet de bedoeling…. Nu na 30 jaar de brug (lees: leesbevordering) wegens wanbeleid is ingestort vraag je dan dezelfde instanties een nieuwe brug te bouwen?

Vluchtelingen

Na de Hongaarse opstand vingen mijn ouders in mijn geboortehuis tegenover het Koninklijk Concertgebouw een aantal gevluchte Hongaren op die via mijn tante - Mr.Drs. Louisa Eggels - naar Amsterdam werden gesluisd. Wies Eggels was in 1956 namens de minister van Maatschappelijk Werk Marga Klompé directeur van het opvangcentrum voor gevluchte Hongaren in Ootmarsum, Ik was toen tien en de ontheemden in ons huis met hun vluchtverhaal maakten grote indruk. Tot op heden is ‘Hongaars’ een topos in mijn culturele leven met Zuzanna, Sandor, Hilda, Janos, Eva (2x), en Peter

Tekening: Szalay Lajos - ‘Europa’

EGRI BIKAVÉR

even bleef Helena onschuldig aan de tragedie van de mens schoot hartjes op de kermis met Paris, emlekül, o ik ik hou van je

in het dal van de mooie vrouwen op de heuvels van Csestvé dronken wij zwarte wijn als de engelen van Eger

een vrouw is tenslotte geen geest

Noot:

Egri Bikavér - zwarte hongaarse wijn uit de buurt van Eger. Dal van de mooie vrouwen: wijnbouwgebied met wijnkelders o.a. van Egri Bikavér. Engelen van Eger: als engelen verklede kinderen ter ere van het wijnoogstfeest in Eger, stad in Noordoost-Hongarije.


In: Libertinage. Internationale liefdesgedichten in 9 talen. Cour de Culture 2012. ISBN 9789491206054.Mijn voormalige woonplaats Leiden is Stad van Vluchtelingen. In de Leidse schouwburg droeg ik tijdens de Dag van de Vluchteling in 1993 mijn gedicht ‘Sluier van Europa’ voor, geschreven bij de oorlogen in Joegoslavië en zijn vluchtelingen.

In: Sluier van Europa. Cour de Culture 2012. ISBN9789491206030.

Charta

In memoriam Hans Keller, met Remco Campert in 1990 vanuit hetzelfde hotel in Praag op weg naar 1e toespraak president Václav Havel. Zij voor een documentaire, ik voor mijn gedicht 'Charta'. Eng.: Charter

YOUTUBE.COM Charter, A Poem by Hanneke Eggels The Power of Poetry. http://www.peacepalacelibrary.nl/2012/10/the-power-of-…

The Power of Poetry. http://www.peacepalacelibrary.nl/2012/10/the-power-of-poetry

Video: Candice Alihusain, conservator voor het Vredespaleis.

Grenzenlos Brüggen-Beesel.

Mijn Nederlands-Duitse dichtbundel ‘Charta’ is de bundeling van in Duitsland geëxposeerde gedichten over mensenrechten. Bij uitstek geschikt voor educatieve doeleinden. De omslag is van een scholiere uit Bracht (D) geinspireerd door mijn gedicht ‘Een vrije huid’ over het dragen van een boerka.

Een wijf dat wijs wil zijn is dobbel sot


GEPUBLICEERD OP 16 DECEMBER 2019

Uit de bibliotheek: Erasmus’ Laus Stultitiae

De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, sinds 1876 ondergebracht bij Universitaire Bibliotheken Leiden, bevat meer dan honderdduizend gedrukte werken, maar ook handschriften, archieven en verschillende deelcollecties. In deze rubriek Uit de bibliotheek belicht een auteur een bijzonder of opmerkelijk object uit de omvangrijke collectie van de MdNL. Voor deze aflevering kiest Hanneke Eggels voor Erasmus’ Laus Stultitiae:

“Een wijf dat wijs wil zijn is dobbel sot”

Door Hanneke Eggels
Voor inleiding, vertaling en gedicht ‘Lof der Zotheid’

deze link: https://www.mdnl.nl/?p=7551


Balans 2019:


Beurs voor Bijzondere Uitgevers (foto) Cour de Culture auteursuitgever bij Beurs voor Bijzondere Uitgevers in Paradiso. Vol en geanimeerd.

Website www.eggels.com. In 2019 bezochten 25.608 lezers www.eggels.com . Zij lazen 578.072 pagina’s en gaven 628.945 hits.

Publicaties. Ik gaf ‘Rapiarium’ uit en publiceerde 3 artikelen voor nonprofitorganisaties Nederlands Militair Erfgoed, Diplomat Magazine en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Alle boeken zijn leverbaar bij de boekhandel of gesigneerd te bestellen bij Cour de Culture uitgeverij, mail info@courdeculture.eu . Charta , Libertinage en Nice zijn ook als e-book via Amazon te koop.


Agenda 2020

Verlengen van mijn bij Benelux Merkenbureau voor de Intellectuele Eigendom gedeponeerde projecten en mijn naam en foto als auteur.

In januari start in Beesel weer mijn poëziecursus

Hoe lees je een gedicht?

(6 bijeenkomsten). Inschrijving gesloten.
Gelukkig Nieuwjaar!
Publicaties - Recent

Vaktaal, tijdschrift van de landelijke vereniging van neerlandici. Jrg. 20, nr. 3/4 p.8-10

'De vrouw van Erasmus. Een wijf dat wijs wil zijn is dobbel zot'. Over Lof der Zotheid. Limburgs Museum, 30 september 2007

' MIR, een poëtische partituur' De muziekschuur, 's Gravenvoeren, België, 1 juli 2007

'De filosofische relevantie van Hölderlin. In: Thauma. Faculteit der Wijsbegeerte nr. 1, 2006/2007, p. 19


2006


De queeste van Menno ter Braak.Een scherf van het volmaakte. ' In: Nieuw Letterkundig Magazijn Jrg. 24, nr. 1 , augustus 2006, p. 1-7

'Mondiale literaire canon voor googelende pubers' In: NRC Handelsblad, 16 oktober 2006

'Leidse zomer' In: Thauma. Faculteit der Wijsbegeerte 2, 2005/2006

'Bon Bini' In: 'Nuestra Voz' Anthology International PEN women writers, Argentina 2006

7 gedichten vertaald in het Perzisch op www.ketabeshear.com (Book of Poetry)

'Heinrich Heine in de buitenlucht'. Studie, Venlo 2006


VROEGER - CAPITA SELECTA


2005


'Nobelprijs of Inktbrij?' In: Taalschrift.org, 20 december 2005.


2002


'Een literair onbehagen. De muze weigert model te staan' In: Hollands Maandblad 2002-2


2000

Eindrijm leest als een kasteelroman' In: Passionate 2000


1999


'Intellectueel moet zich verre houden van politiek' In: NRC Handelsblad, 13 januari 1999


1998


'Nobelprijswinnaars in Beesel' In: De Limburger 1998.


1993


'Libertinage. Ha, alweer een discussie over de rol van de intellectueel!' In: De Groene Amsterdammer Jrg. 116, nr. 47, p. 23-24, 1992

1989

Radio Boeken VPRO

In gesprek met Josine Meyer over haar vriendschap met Gerard Reve

http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2012/03/13/de-vriendschap-tussen-josine-meijer-en-gerard-reve/
1987

"Taal is mijn medium". Hanneke Eggels in gesprek met Astrid Roemer. In: Bzzlletin 143, februari 1987, p. 44-46. Themanummer: De Caraibische verbeelding aan de macht.


1986

"Wetenschap is gebaseerd op wantrouwen, net als de democratie". Hanneke Eggels in gesprek met Dick Hillenius, gastschrijver in Groningen. In: Over OKW. Bulletin van de Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap. Nr. 6, juni 1986.


'Sluier van Marie Boddaert' In: Bzzlletin 1986