cour de culture

INTERNATIONAAL, PRIKKELEND, INNOVATIEF, GELEERD, VEELZIJDIG

Cour de Culture is een innovatieve auteursuitgeverij van kosmopolitische meertalige poƫzie als print on demand en e-boek. Mijn brand is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau voor Intellectueel Eigendom. Als compactuitgever aangesloten bij het Centraal Boekhuis.

voor een overzicht van mijn fonds en om te bestellen zie ook www.courdeculture.eu

Bij NEERLANDISTIEK MONDIAAL op 30-31 augustus 2018 aan de universiteit Leuven presenteerde ik mijn internationale auteursfonds voor educatieve doeleinden voor 300 docenten Neerlandistiek aan 15.000 studenten over de hele wereld.

BABYLON - gesprekken over vertaalkwesties en cultuurverschillen

regelmatig nodig ik een vertaler uit om aan de hand van specifieke vertaalkwesties inzicht te geven in cultuurverschillen. Zo spraken Dr. Arie Pos, Dr. Dorothea Franck, de Russische vertaalster Irina Nazarova en Dr. Koushyar Parsi onder meer over het vertalen van mijn poezie en van die van de Portugese Ana Luisa Amaral, Wittgenstein en van beroemde Perzische dichters.

In 1993 bedacht ik nationale gedichtendag naar Brits voorbeeld


PRIKKELEND - GRENSOVERSCHRIJDEND


Manifestatie Mensenrechtenpoƫzie bij CHARTA, een tentoonstelling van mijn gedichten over mensenrechten. In Museum van Bommel van Dam, Venlo droeg ik op eigen initiatief gedichten over mensenrechten voor samen met andere dichters. Zo las ik op 16 maart 2014, een dag na Poetins verovering van de Krim, mijn gedicht 'KRIMp' voor. 'Crimea' staat in het Engels in mijn bundel NICE.


In OBA Live op Radio Amsterdamfm interviewde Fabiola Veerman mij op zaterdag 4 januari 2014 tijdens het programma 'Levensloop' over mijn leven, muziekkeuze en gedichten.
Levensverhalen Amsterdam FM


GELEERD

Cursus NOBELPRIJSWINNAARS voor de LITERATUUR - 1996-2015

Het NRC-artikel over Nobelprijswinnaars voor de Literatuur schreef ik na 18 jaar studie en 1 week voor de bekendmaking van de nieuwe Nobellaureaat voor Literatuur op 9-10/10/2016. Het stond in NRC Next en NRC Handelsblad en het kreeg een pluim als Betoog van de Week door Frits Spits in het radioprogramma 'De Taalstaat' (Voor de tekst zie - publicaties).

in SALON PHILO nodig ik af en toe een inspirerende filosoof uit voor een hoger opgeleid publiek dat in filosofie geinteresseerd is:

- Prof.Dr. W.J. van der Dussen een lezing over 'Tijd en Geschiedenis';
- Dr. Dorothea Franck haalde Wittgenstein aan in ' Filosofie zou men eigenlijk moeten dichten';
- Prof.Dr. Guy Widdershoven introduceerde Gadamer;
- Drs. Hanneke Eggels over 'Een scherf van het volmaakte. De queeste van Menno ter Braak',
link
- Dr. Miriam van Reijen over het landelijke thema 2013 van de Maand van de Filosofie: 'Schuld en boete'