Hanneke Eggels - de dichter

Cour de Culture publiceert mijn po�zie in diverse talen
Voor bestellen klik op het logo van de auteursuitgeverij COUR DE CULTURE op de volgende pagina.

Nieuwsbrief Hanneke Eggels – juni 2018

Mijn culturele projecten als I-depots in de etalage

Bij de Frankfurter Buchmesse in 1993 waren mijn leesbevorderingsprojecten met overheidssubsidie de enige succesvolle formats in het Nederlandse programma. Cursussen moderne Nederlandse letterkunde, literaire tentoonstellingen, landdag voor leeskringen, zomerscholen voor leeskringleiders, literaire reizen. Ga maar door. Het archief van non-profitstichting De Literaire Salon – waarvan ik founder / oprichter / bedenker was - ligt voor wetenschappelijk onderzoek sinds vorig jaar in het Literatuurmuseum. Ondanks het succes was veel zijn tijd vooruit, ik was te vroeg.
Nu als cultureel ondernemer, ging ik door met innovatieve leesbevorderings projecten. Het brengt nu het ministerie van OCW, en docenten aan het VWO met de handen in het haar vanwege het schrikbarend teruglopende leesgedrag van pubers, op ideëen. Dat hoorde ik.

Nobelprijswinnaars in Beesel

Sommige projecten trokken in 1998 alweer de aandacht van de pers, bijvoorbeeld
http://www.eggels.com/publicaties/nobelprijswinnaars"20in"20belfeld.pdf

Verder publiceerde ik in NRC Handelsblad of de Nederlandse Taalunie, bijvoorbeeld in 2006 ‘Mondiale literaire canon voor googelende pubers’
http://www.eggels.com/publicaties/MondialecanonNRC.pdf.

Of in 2005 http://taalschrift.org/discussie/000942.html en
In 2016 als afsluiting van een project over de Nobelprijzen voor de Literatuur: ‘Nobelprijs of inktbrij’ en ‘Nederlandse literatuur is veel te braaf’

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/09/nederlandse-literatuur-is-veel-te-braaf-4710316-a1525696.


Mijn polemieken en analyses doen nogal wat stof opwaaien. Dat moet ook. Ik speel nu in geleende tijd advocaat van de duivel.

Het zijn inhoudelijk en didactisch vernieuwende initiatieven, die soms al jaren geleden op kleine schaal als pilot werden ontwikkeld (en uitgevoerd). Die zijn bij het Benelux Merkenbureau als I-depot beschermd en staan in de etalage.

Geinteresseerden kunnen met mij een afspraak maken voor overname, licentie, concessie of
afkoop.

Mijn merkdepot en mijn culturele onderneming

zijn geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau voor de Intellectuele Eigendom


I -depots Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

1) Titel: Europese Nobelprijswinnaars Literatuur voor excellente pubers in 5 en 6 VWO
Depotnr. Nr. 110920. Datum 16-04-2018. Documentatie: uitgewerkte pilot met officiële subsidieaanvragen van 2009.

2) Titel: Een vrije huid. Depotnr. 062620. Datum 3-03-2015. Internationaal evenement waarbij huidige levende Nobelprijswinnaars voor de Vrede en/of Literatuur een column, essay of gedicht vervaardigen en voordragen over de actuele mensenrechten. Plaats: Den Haag, stad van vrede en veiligheid.

3) : Cursus Nobelprijswinnaars voor de Literatuur. Met boekenlijsten en
secundaire literatuur. Datum 1-1-1996 tot 1-1-2016

Bij de foto: Patti Smith, live in Amsterdam. Zij trad vorig jaar op in Stockholm bij de officiële uitreiking IN 2016 van de Nobelprijs voor de Literatuur namens haar goede vriend en laureaat

BOB DYLAN.

Haar protestsongs spreken googelende pubers aan (en been there, mij ook).

Cour de Culture, literature in development

4)Project Literaire Genootschappen 1996 . BBIE- Depotnr. 110918.

5) Sneldichter – poëzie per sms. 2006. In maximaal aantal lettertekens

6) Dichter bij huis 2001. Hoe lees je een gedicht?

7) Schrijfatelier 2010 cursus journalistiek schrijven voor jongeren.

8) Filosofie in de praktijk 2011. Ken je zelf. Leeskringen

9) Broodje literatuur in de lunchpauze 2010

10) Literaire reizen 1992-2003, o.a. 1e J.C.Bloemreis met Johan Polak 1990 - Heine-reis naarDüsseldorf.Leeskringen


Voor slimmerds, creativiteit en innovatie in actie: Slacht de kip met de gouden eieren…

Haal mijn I-depots culturele projecten uit de etalage!

Geinteresseerde partijen, overheid, culturele instellingen of particulieren kunnen een afspraak maken om concessie, licentie, afkoop of overname te bespreken.

Bedrijfsinformatie Cour de Culture
KvK 50409727 d.d. 16-07-2010. Bedrijfsomschrijving: Als scheppend kunstenaar het geven van lezingen, voordrachten en uitgeven van literatuur (auteur), het initiëren en stimuleren van multiculturele, i.c. internationale literaire projecten Nobelprijswinnaars Literatuur.

Contact Telefoon: 077-4762388 of M. 0640415880. Zie verder www.eggels.com


Natuurlijk ga ik door, je dicht tot je dood!

Met mijn auteursuitgeverij Cour de Culture ga ik door. Lees het NRC-artikel over mij als bejaarde ondernemers maar eens:

file:///C:/Users/Muse/Desktop/pers-artikelen/artikel"20inkomend/NRCbejaarde"20ondernemers.pdfVerwacht

Vertalingen

In mijn nieuwsbrief van juli krijgt u mijn reactie op de publicatie van de op maandag 4 juni de langverwachte internationaliseringsbrief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven (D66).
De actualiteit vraagt naar mijn reeds vertaalde gedichten die internationaal gepubliceerd zijn of waarvan een bundel geheel vertaald werd op initiatief van de buitenlandse vertalers. Zoals de vertalingen van mijn bundel over mensenrechten

Een vrije huid in het Spaans (universiteit van Cordoba, Argentinia en het Servisch (universiteit van Belgrado). Deze staan op de website van Dutch Culture: https://dutchculture.nl/nl/location/hanneke-eggels
En natuurlijk mijn tweetalige bundel ‘NICE’ uit 2017 waarvoor ik de Nederlandse als ook de Engelse gedichtenversies schreef en naar aanleiding van deze publicatie in mijn vorig jaar in een nieuwsbrief verstuurde blog voor de website van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek het internationaliseringsdebat al aanslingerde. In medias res!
Publicatie
op de website Dutchrevolt.leiden.edu over De Tachtigjarige Oorlog van gaat mijn artikel ‘Een brief aan de prins’ over het buskruit van mijn voorvader, kapitein Johan Eggels op den naestleden september 1609 aan de prins van Oranje: de doorluchtige hoochgeboren vorst Maurits.
https://dutchrevolt.leiden.edu/Pages/start.aspx

NICE - grensoverschrijdend en verbindend

Hanneke Eggels laat opnieuw zien - nu in haar negende bundel het tweetalige 'Nice'- hoe po�zie een wereldwijde taal biedt om grote en kleine thema�s aan de kaak te stellen. Hanneke Eggels is een Nederlandse dichter wier werk zich sterk focust op sociale thema�s gerelateerd aan politiek, mensenrechten en vrede. Ze benadrukt daarmee de altijd belangrijke rol van po�zie in de politiek � net als vredesactivisten en bijvoorbeeld ook zanger/tekstschrijver Bob Dylan, Nobelprijslaureaat voor Literatuur in 2016, die de kracht van po�tische taal inzetten als een effectief wapen om hun idee�n van vrijheid aan een wereldpubliek over te brengen.

In 'Nice' staan zeven gedichten van Hanneke Eggels die Het Vredespaleis Den Haag publiceerde samen met het artikel 'The power of poetry', een gesprek over po�zie en politiek.

�Knap om een politieke actualiteit in een poetisch beeld te vatten.� Professor Abram de Swaan over de poetica van Hanneke Eggels.


bij de foto rechts in de hall van het Vredespaleis naast de eerste vrouw als Nobelprijswinnaar voor de Vrede Bertha von Suttners borstbeeld op 17 juni 2016.

Nieuwsbrief van juni van Peace Palace Library

Vijf dichtbundels Hanneke Eggels zijn opgenomen in prestigieuze Peace Palace Library
Het Vredespaleis heeft een vermaarde bibliotheek die wereldwijd bekend staat om haar vooraanstaande collectie op het gebied van internationaal recht en vrede. Men besteedde daar uitgebreid aandacht aan mijn werk met een interview en de publicatie van zeven van mijn gedichten op haar website en een filmopname van mijn gedicht 'Charta'. De Bibliotheek van het Vredespaleis heeft een apart trefwoord voor po�zie, waar in totaal 57 boeken en artikelen onder vallen, vari�rend van de gedichten van Hugo Grotius (Hugo de Groot) tot het werk van de Radovan Karadzic.

en nu ook werk van mij.

essay over Nobelprijzen Literatuur - Nederlandse literatuur is veel te braaf

tekst

over de auteur

Hanneke Eggels (*Amsterdam, 1946) kreeg haar opleiding aan het Alberdingk Thijm College in Hilversum en de Universiteit van Leiden. Zij volgde als Post-Master de cursus Creatief Schrijven Zelf schrijver worden door Gerard Reve aan de Universiteit Leiden. Zij was docent / gecommitteerde aan het 1e Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag en stampte cursussen Moderne Nederlandse Letterkunde en Nobelprijswinnaars voor Literatuur in openbare bibliotheken uit de grond, ook als docente. Zij heeft een naam opgebouwd als essayist in opinietijdschriften en de landelijke krant NRC Handelsblad. Studenten neerlandistiek vertaalden haar bundel 'Een vrije huid' over mensenrechten in een internationale experimentele online po�zieworkshop aan de universiteiten van Cordoba (Argentini�) en Belgrado (Servi�).

Hanneke Eggels heeft twee zonen en vijf kleinkinderen.


internationale orientatie
Argentinie, Universiteit van Cordoba - online literair vertaalteam o.l.v. docent Nicolas Cordoso Vissio (2e van rechts) heeft in het studiejaar 2015-2016 mijn de gedichtenbundel 'Een vrije huid' over mensenrechten in het Spaans vertaald. Ook de afdeling Neerlandistiek aan de universiteit van Belgrado publiceerde in het Servische literaire tijdschrift 'Paukenslag' enkele gedichten uit 'Een vrije huid' in het Servisch. Lees hierover een verslag in mijn blog op de site van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek


worldwidereading freedom for Liu Xiaobo in Nederland

ik was door het Vredespaleis uitgeroepen tot Peace Poet en organiseerde worldwidereading in 2011, 2012 en 2014 in Nederland. Dan droeg ik in Museum van Bommel van Dam in Venlo teksten en gedichten voor van de Chinese dissident en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Liu Xiaobo, samen met mijn gedichten over mensenrechten uit de bundels 'Een vrije huid' en 'Charta' die in het museum in het Duits waren geexposeerd. Als PEN-lid draag ik humanistische ide�en uit en ben politiek ge�ngageerd als een politica zonder partij.


internationaal, prikkelend, innovatief, geleerd

'Mir'- de Russische vertaling van mijn gedichten - werd als ministerieel relatiegeschenk in Moskou en Sint Petersburg tijdens de Days of Dutch Culture in 2003 lovend ontvangen, als zijnde van een eerste levende Nederlandse dichter van wie een bundel in het Russisch werd gepubliceerd. MIR is opgedragen aan maestro Mstislav Rostropovitsj die ik persoonlijk heb gekend.

de Cura�aosche gedichtencyclus 'Bon Bini wordt in de ABC-landen gunstig ontvangen. In 'International PEN magazine' - Context Latin America and the Caraibean' - Vol. 58, nr. 2 (Autumn/Winter 2008) staat een van mijn gedichten - 'Korsou' - in het Spaans.
www.diegopuls.com.ar)

in Canada zond Radio CKCU van de Carleton University 'Literatures in Europe Today' (Episode 10) mijn gedicht 'On the making of a child' uit in een programma met verder twee gedichten van Nobelprijswinnaars C. Milosz en Derek Wallcot, hier te beluisteren als podcast.

in Duitsland exposeerde het Euregiohuis Rijn-Maas-Noord onder het thema Mensenrechten mijn vertaalde gedichten in Moenchengladbach (D) tijdens een cultureel-educatieve tentoonstelling in samenwerking met VWO-scholieren uit Moenchengladbach. Daarvan is een tweetalige bundel verschenen onder de titel 'Charta'. (www.euregio-rmn.eu)