Hanneke Eggels - de dichter

OVER DE AUTEUR

innovatief. prikkelend. erudiet. internationaal.

Essayist en dichter Hanneke Eggels (*Amsterdam, 1946) kreeg haar opleiding aan het internationale Alberdingk Thijm College in Hilversum en de universiteiten van Amsterdam en Leiden. Na haar doctoraal Nederlands en filosofie in 1984 werkte zij als vrijwilliger op het landelijk bureau van de Vereniging voor OKW, bij K.L. Poll Daar organiseerde zij in opdracht de eerste gastschrijverschappen aan de universiteit en volgde zelf als post-Master de cursus Creatief Schrijven 'Zelf schrijver worden' door Gerard Reve aan de Universiteit Leiden. Zij was docent / gecommitteerde aan het 1e Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Zij stampte tussen 1988 en 1994 als oprichter van de non-profitstichting De Literaire Salon 45 cursussen Leesbevordering Moderne Nederlandse Letterkunde in bibliotheken uit de grond met (nu gerenommeerde) docenten Nederlands. Zij gaf cursussen Nobelprijswinnaars voor Literatuur waarover zij in NRC publiceerde in 2016. Zij heeft een naam opgebouwd als dichter/essayist in literaire en opinietijdschriften en NRC Handelsblad. Eerder initieerde zij in 1992 een Poeziedag naar Engels voorbeeld. Zij werd 'Peace Poet' genoemd, vanwege haar Engelse gedichten over mensenrechten - gepubliceerd op de internationale website van de bibliotheek van het Vredespaleis ter gelegenheid van het Centenial (2012-2013). Om de 1e vrouwelijke Nobellaureaat te eren, Bertha von Suttner, publiceerde ik als gift voor het Vredespaleis 'Bertha's bell in GMT'(2012).


VERTAALD

Mijn vertaalpleidooi in 2008 gepubliceerd in tijdschrift voor Vertalen Filter inspireerde vertalers. Docenten en studenten Neerlandistiek Mondiaal vertaalden haar gedichtenbundel 'EEN VRIJE HUID' over mensenrechten en publiceerden in het Servisch en Sloveens in 'ERAZMO' haar gedichten 'SLUIER VAN EUROPA' et.al. in een internationale experimentele online poëzieworkshop aan de universiteiten van Cordoba (Argentinië) en Belgrado (Servië).


Bij de foto in de hall van het Vredespaleis (2016) naast Bertha von Suttners' borstbeeld, de eerste vrouw als Nobelprijswinnaar voor de Vrede (1905). In 2012 t.g.v. het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis schreef ik het gedicht 'Bertha's bell in GMT' . Gepubliceerd op DBNL.org - auteur Hanneke Eggels - Nice.

VIRTUELE TOUR - PEACE and NATURE trails

Join us on a virtual walk along the Nature and Peace Highlights of the cities of Liberty and Peace.

peace-institute.com

Een indrukwekkende en sfeervolle virtuele tour door twee steden van vrede en natuur in Nederland Den Haag en Wageningen, door Roxane Verhoeff samengesteld, met bekenden als Spinoza, Hugo de Groot, Erasmus, en minder bekende, verrassende plaatsen van herdenking. In Virtual Tour The Hague part 2 staan de gedichten ‘Song of the pond’ bij de Hofvijver en ‘Fan of freedom’ bij het Erasmusbeeld in de tuinen van het Vredespaleis.

BECOMING A PEACE POET

In de printed en online editions van DIPLOMAT MAGAZINE Spring 2020 staat mijn artikel 'Becoming a peace poet'

Links

OVER 100 NOBELLAUREATEN in

'RAPIARIUM. LEZEN MET DE PEN' (2019)

Een ode aan schrijvers, dichters en denkers in een dwarsdoorsnede van de literatuur. Deel II bevat een unieke verzameling van honderd citaten van Nobellaureaten.

Van Erasmus tot Eskimovrouwtje, van Nobellaureaat WoleSoyinka tot Winny the Pooh, van Nietzsche tot Neruda.

In RAPIARIUM breng ik een heel persoonlijke ode aan de voor mij betekenisvolle schrijvers, dichters en denkers. Het bevat een selectie van citaten uit de notitieboeken die ik vanaf 1980 bijhield tijdens het lezen. RAPIARIUM is daarmee een prachtige dwarsdoorsnede uit de literatuur, inclusief honderd citaten van Nobelprijswinnaars.

Ik ben een discriminerende lezer en las met de pen en mijn notitieboekjes inspireerden mij tot een geestelijke oefening: herkauwen met het hart om zelf schrijver te worden. Tweehonderdvijftig citaten staan chronologisch genoteerd.

Rapiaria (Latijn: rapere = grijpen, snel opnemen) uit de beweging van de Moderne Devotie bestaan meestal uit broksgewijze, verzamelde teksten zonder veel onderlinge samenhang. Dikwijls werden ze geschreven op stukjes papier of perkament of op wastabletten. Dergelijke persoonlijke rapiaria zijn zelden bewaard gebleven. Vaak werd het rapiarium van een medebroeder bij diens overlijden vernietigd of met hem begraven. Dat van Thomas à Kempis is overgeleverd en beroemd.

OVER NOBELPRIJZEN

Hanneke Eggels: NRC Next/Opinie over Nobelprijzen Literatuur 10 oktober 2016

Dr. Paul Gellings:

"STERKE EN ONNADRUKKELIJKE GEDICHTEN VAN EGGELS"
. In GPD-pers 2002.