Hanneke Eggels - de dichter

OVER DE AUTEUR

Innovatief, prikkelend, geleerd, internationaal

LEVEN

Een Vrouw, Veel Verhalen

Hanneke Eggels (*Amsterdam) kreeg haar opleiding aan het Alberdingk Thijm College in Hilversum en de universiteiten van Amsterdam en Leiden. Na haar doctoraal Nederlands en filosofie in 1984 werkte zij op het landelijk bureau van de Vereniging voor OKW, opgericht door K.L. Poll Daar organiseerde zij in opdracht de eerste gastschrijverschappen aan de universiteit en volgde zelf als post-Master de cursus Creatief Schrijven 'Zelf schrijver worden' door Gerard Reve aan de Universiteit Leiden. Zij was docent / gecommitteerde aan het 1e Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag en stampte in 1988 als oprichter van de non-profitstichting De Literaire Salon cursussen Leesbevordering Moderne Nederlandse Letterkunde in bibliotheken uit de grond en initieerde in 1992 een Poeziedag naar Engels voorbeeld, gaf cursussen Nobelprijswinnaars voor Literatuur waarover zij in NRC publiceerde in 2016. Zij heeft een naam opgebouwd als dichter/essayist in opinietijdschriften en NRC Handelsblad. Zij werd 'Peace Poet' genoemd, vanwege haar Engelse gedichten over mensenrechten bij het Centenial op de internationale website van Het Vredespaleis. Haar vertaalpleidooi in 2008 gepubliceerd in tijdschrift voor Vertalen Filter inspireerde vele vertalers. Studenten Neerlandistiek Mondiaal vertaalden haar bundel 'EEN VRIJE HUID' over mensenrechten in een internationale experimentele online poëzieworkshop aan de universiteiten van Cordoba (Argentinië) en Belgrado (Servië).

Drs. Hanneke Eggels heeft twee zonen en vijf kleinkinderen. Zij heeft 1 zus en 1 broer.

Bij de foto in de hall van het Vredespaleis (2016) naast Bertha von Suttners' borstbeeld, de eerste vrouw als Nobelprijswinnaar voor de Vrede (1905)

VIRTUELE TOUR - PEACE and NATURE trails

Join us on a virtual walk along the Nature and Peace Highlights of the cities of Liberty and Peace.

peace-institute.com


Een indrukwekkende en sfeervolle virtuele tour door twee steden van vrede en natuur in Nederland Den Haag en Wageningen, namens het Bertha von Suttner-Peace Institute door Roxane Verhoeff samengesteld, met bekenden als Spinoza, Hugo de Groot, Erasmus, en minder bekende, verrassende plaatsen van herdenking. De officiële presentatie is online tijdens de Vredesweek bij de Conferentie van internationale musea voor vrede (IMFP) op 20 september in Tokyo.

In Virtual Tour The Hague part 2 staan mijn gedichten ‘Song of the pond’ bij de Hofvijver en ‘Fan of freedom’ bij het Erasmusbeeld in de tuinen van het Vredespaleis.

BECOMING A PEACE POET

In de printed en online editions van DIPLOMAT MAGAZINE Spring 2020 staat mijn artikel 'Becoming a peace poet'

Links

OVER 100 NOBELLAUREATEN in

'RAPIARIUM. LEZEN MET DE PEN' (2019)

Een ode aan schrijvers, dichters en denkers in een dwarsdoorsnede van de literatuur. Deel II bevat een unieke verzameling van honderd citaten van Nobellaureaten. Ik specialiseerde me in de Nobelprijs voor de literatuur en leidde sinds 1996 het werk in van de winnaars van deze prestigieuze prijs. Mijn citaten van Albert Camus 'La Peste' en Jose Saramago 'De stad der blinden' zijn in tijden van de Corona pandemie bijzonder actueel en de boeken staan nu bovenaan de bestsellerslijsten.

Van Erasmus tot Eskimovrouwtje, van Nobellaureaat WoleSoyinka tot Winny the Pooh, van Nietzsche tot Neruda.

In RAPIARIUM breng ik een heel persoonlijke ode aan de voor mij betekenisvolle schrijvers, dichters en denkers. Het bevat een selectie van citaten uit de notitieboeken die ik vanaf 1980 bijhield tijdens het lezen. RAPIARIUM is daarmee een prachtige dwarsdoorsnede uit de literatuur, inclusief honderd citaten van Nobelprijswinnaars.

Ik ben een discriminerende lezer en las met de pen en mijn notitieboekjes inspireerden mij tot een geestelijke oefening: herkauwen met het hart om zelf schrijver te worden. Tweehonderdvijftig citaten staan chronologisch genoteerd.

Rapiaria (Latijn: rapere = grijpen, snel opnemen) uit de beweging van de Moderne Devotie bestaan meestal uit broksgewijze, verzamelde teksten zonder veel onderlinge samenhang. Dikwijls werden ze geschreven op stukjes papier of perkament of op wastabletten. Dergelijke persoonlijke rapiaria zijn zelden bewaard gebleven. Vaak werd het rapiarium van een medebroeder bij diens overlijden vernietigd of met hem begraven. Dat van Thomas à Kempis is overgeleverd en beroemd.

OVER NOBELPRIJZEN

"Nederlandse literatuur is veel te braaf"

NRC Next/Opinie over Nobelprijzen Literatuur 10 oktober 2016

Dr. Paul Gellings:

"STERKE EN ONNADRUKKELIJKE GEDICHTEN VAN EGGELS"
. In GPD-pers 2002.


Link Book shop